Dyje

Dyje, tok na již. Moravě (JV ČR) a v S Rakousku (něm. Thaya); největší pravostranný přítok ř. Moravy, dlouhý 287,3 km, povodí 13 418,7 km2, průměrný průtok v ústí 43,8 m3/s. Třikrát je tok D. č.-rak. hranicí. Vzniká soutokem Rakouské D. (Thaya) a Moravské D., která pramení v Dačické kotlině. Přehradní nádrže jsou u Vranova a Nových Mlýnů. U Znojma má D. hluboce zaklesnuté meandrující údolí. D. je příkladem jednostranného povodí, přijímá většinu přítoků zleva. Zprava přijímá malé rak. přítoky Fugnitzbach, Pulkavu, zleva Želetavku, Jevišovku, Svratku, [[hesl=Trkmanka]Trkmanku,] Stupavu.