Jevišovka

Jevišovka, tok v ČR; levostranný přítok Dyje u Jevišovic; dlouhý 79,6 km, povodí 782,4 km2, průměrný průtok v ústí 1 m2.s 1. Přítoky zleva Nedveka a Skalička, zprava Unanovka.