Pulkava řeka

Pulkava, něm. Pulkau - tok v Rakousku a ČR; pravostranný přítok Dyje, dlouhý 61 km, povodí 526 km2.