Morava řeka Čechy Slovensko

Morava, tok n V ČR a Z SR a Rakouska; levostranný přítok Dunaje pod Devínem v Bratislavě, dlouhý 353,1 km, povodí 26 597,7 km2, průměrný průtok v ústí 120 m3/s, specifický odtok činí 4,51 l/s na km2. Pramení pod Králickým Sněžníkem, protéká Hornomor. a Dolnomor. úvalem, Záhorskou nížinou. Nesplavná. Dolní tok je sl.-rak. hranicí. Přítoky zleva: Desná, Oskava, Bystřice, Morávka, Bečva, Moštěnka, Rusava, Dřevnice, Olšava, Okluky, Blatnička, Velička, Chvojnice, Myjava, Rudava, Malina, Močiarka; zprava: Mor. Sázava, Třebůvka, Blata, Valová, Haná, Kotojedka, Dyje, Zaya, Weidenbach.