Svratka řeka

Svratka, tok v jv. části ČR; levostranný přítok Dyje, ústící do přehradní nádrže Nové Mlýny, dlouhý 174 km, povodí 7 119 km2, průměrný průtok v ústí 27,2 m3/s; specifický odtok 3,81 l/s na km2. Přítoky zleva jsou Bílý potok, Hodonínka, Svitava, Litava (Cezava), zprava Nedvědička, Loučka, Bobrava, Jihlava. Pramení ve Žďárských vrších. Přehradní nádrže jsou Vírská a Brněnská.