Kyjovka

Kyjovka, Stupava - tok v jihovýchodní ČR; levostranný přítok Dyje pod Lanžhotem; je dlouhý 84,5 km, povodí má 665,76 km2, průměrný průtok v ústí 1,09 m3/s, specifický odtok 1,64 l/s na km2.