Devín v Bratislavě

Devín [ďe-], m. část Bratislavy IV. Hrad u Bratislavy; osídlený od neolitu, keltské a řím. voj. centrum, jedno ze středisek Velkomor. říše. Od 13.st. hrad, přestavěný po 1527, od 1809 zřícenina. V období sl. nár. obrození cíl nár. manifestací, od 1945 manifestací za mír a přátelství mezi národy. Nár. kulturní památka.