Dunaj řeka

Dunaj, lat. Danubius, něm. Donau, maď. Duna, srbch. a bulh. Dunav, rumunsky Dunărea - ř. v Evropě; dlouhá 2 857 km, povodí 817 000 km2, střední roční průtok v ústí (Sulina) 6 430 m3/s. Vzniká soutokem ř. Brege a Brigach ve Schwarzwaldu (Německo), protéká Rakouskem, Slovenskem (172 km dlouhý úsek), Maďarskem, Srbskem, Rumunskem, na dolním toku tvoří část hranice Rumunska se Srbskem, s Bulharskem a s Ukrajinou. V deltě (asi 4 300 km2) do Černého moře se D. dělí na rameno Sulinské, Svatojiřské a Kilijské. Splavný od Ulmu (2 583 km), pro větší lodi od Řezna (2 379 km), pro nám. lodi do Brăily. Význ. evr. dopravní vodní cesta, jejíž plavební režim řídí Dunajská komise. D. je spojen s Rýnem přes Mohan. Největší hydroelektrárna v Zelezných vratech na hranicích srbsko-rumunských, ve výstavbě Gabčíkovo-Nagymaros.