Králický Sněžník

Krajina v okolí Králického SněžníkuKrálický Sněžník, pohraniční geomorfologický celek v ČR v Jesenické oblasti v Pardubickém kr., se stejnojmennou nejvyšší h.; 1 423 m n.m. Členitá hornatina z rul s vložkami kryst. vápenců. Pod holým vrcholem pramen ř. Moravy; ve vápencích jeskyně Tvarožné díry. V.t. rula.