oceán obecně

oceán [lat.< řec.], část souvislé vodní plochy Země; oceány jsou čtyři: Tichý, Atlantský, Ind. a Sev. ledový. Dělí se na moře.