Výpočet základu procent

Výpočet základu procent, značka z - známe c (procentovou část) a p (počet procent): 1% = c : p a z = 100% (jedno procento odpovídá procentové části děleno počtem procent, základ se rovná sto procent); z = (c : p) . 100 = 100 . c / p (základ se rovná procentová část dělená počtem procent krát sto rovná se sto krát procentová část dělená počtem procent). V.t. počítání s procenty, procento, Výpočet procentové části, Výpočet počtu procent. (Ve slovních úlohách na výpočet procentové části c a počtu procent p je nutné si dát pozor na otázky "kolik?" a "o kolik?". Ve složitějších úlohách, ve kterých k výsledku docházíme postupně, se může základ v další části úlohy stát procentovou části a naopak.)