Výpočet počtu procent

Výpočet počtu procent, značka p - známe z (základ) a c (procentovou část): 1% = z : 100 (jedno procento odpovídá základu děleno stem) a p = c : 1% (počet procent odpovídá procentové části dělené jedním procentem); p = c : (z:100) = 100 . c / z (počet procent se rovná procent. části dělené základem děleným 100 a to se rovná 100 krát procent. část děleno základem). V.t. počítání s procenty, procento, Výpočet procentové části, Výpočet základu procent. (Ve slovních úlohách na výpočet procentové části c a počtu procent p je nutné si dát pozor na otázky "kolik?" a "o kolik?". Ve složitějších úlohách, ve kterých k výsledku docházíme postupně, se může základ v další části úlohy stát procentovou části a naopak.)