počítání s procenty

počítání s procenty, značka procenta je %, základ z, procentová část c a počet procent p. 1. Základ z - základním údajem je, že 1% (jedno procento) odpovídá jedné setině z nějakého daného množství, tj. základu z. Platí, že 1% = z / 100 (jedno procento se rovná základ děleno stem). Příklad I.: 1% z 600 žáků se rovná 6 žáků; 1% z 50 Kč = 0.5 Kč; 1% z 856 = 8,56. 2. Procentová část p je vyjádřena celými číslem podobně jako základ. Je-li z > (větší než) c, pak je p (počet procent) < (menší) než 100%. Je-li z < (menší než) c, pak je p > (větší) 100%. Procentovou částí c je např. je počet žáků učících se angličtinu ze všech žáků ve škole; počet dieselových osobních aut z celkového počtu všech osobních aut ve městě; výše měsíčního platu v tomto roce ve srovnání s loňským rokem. 3. Počet procent p - číselný údaj o velikosti procentové části vyjádřený v procentech z celkového základu (tj. v setinách základu). Úlohy s procenty, jsou-li známé nebo je-li možné zjistit dva ze tží údajů (z, c, p), řešíme tak, že třetí neznámý údaj vypočteme přechodem přes 1%. Výpočet procentové části c - známe z (základ) a p (počet procent): 1% = z : 100 (jedno procento odpovídá základu děleno stem); c = 1% . p (procentová část odpovídá jednomu procentu krát počet procent); c = (z : 100) . p = z.p / 100 (procentová část se rovná základ děleno stem krát počet procent a to se rovná základ krát počet procent děleno stem). Výpočet základu z - známe c (procentovou část) a p (počet procent): 1% = c:p a z = 100% (jedno procento odpovídá procentové části děleno počtem procent, základ se rovná sto procent); z = (c:p).100 = 100.c / p (základ se rovná procentová část dělená počtem procent krát sto rovná se sto krát procentová část dělená počtem procent). Výpočet počtu procent p - známe z (základ) a c (procentovou část): 1% = z : 100 (jedno procento odpovídá základu děleno stem) a p = c : 1% (počet procent odpovídá procentové části dělené jedním procentem); p = c : (z : 100) = 100 . c / z (počet procent se rovná procentové části dělené základem děleným stem a to se rovná sto krát procentová část děleno základem). V.t. procento.