Cabet

Cabet [kabe] Etienne, 1. 1. 1788 Dijon - 9. 11. 1856 Saint Louis, Missouri, USA, fr. utopický socialista, karbonář; reformami chtěl dosáhnout komunismu. ([heslo=nivelizace ve spotřebě, "smíření" chudých a bohatých, zachování náb.). Hl. dílo: Cesta do Ikarie. 1848-49 s několika stovkami příznivců C. odplul do USA do New Orleansu, kde hodlali založit utopickou rovnostářskou osadu Ikarie. 1856 kvůli vnitřním rozporům mezi cca 2 000 obyv. se Ikarie rozpadla. C. se asi se 100 věrných přesunul do St. Louis, kde záhy zemřel.