Missouri stát

Missouri [-zu-], zkratka Mo. - členský stát USA na středním západě; 180 486 km2, 5,66 mil. obyv. (2002) srovnej 4,94 mil. obyv. (1982), hl.m. Jefferson City. Rozsáhlé sprašové roviny podél dolního Missouri. V Kongresu USA má 2 senátory a 9 poslanců. V 17.st. prozkoumáno fr. výpravami a stalo se součástí Louisiany; 1763 připadlo Španělsku, 1803 USA. V důsledku přílivu přistěhovalců vytvořeno 1812 teritorium M., které se 1821 stalo na základě Missourského kompromisu 24. státem USA. 1861 provedeno formální odtržení od Unie. Po obč. válce se M. 1875 stalo znovu členem Unie. - Zeměd. (chov skotu, prasat; kukuřice, rýže, tabák). Prům. těžební (olovo, baryt), let. (rakety), el.tech., stroj., dop. prostředků, potr., textilní.