zkratka

zkratka, abreviace - 1. slovo napsané zkráceně z důvodu urychlení psaní nebo ušetření psací látky. Zkratky byly tvořeny suspenzí a kontrakcí a označovány nadepsanými čárkami nebo značkami v obecném nebo konkrétním významu, v novověku pak tečkami za zbylými písmeny slova; 2. jaz. nesklonné slovo z prvních písmen souslovného názvu: hláskové (AMU ), písmenné, vyslovované slabičně (JZD). Ze z. vzniká někdy skloňované zkratkové slovo utvořené ze slabik (a iniciál) členů sousloví (Čedok, Svatka, moped). V.t. akronym.