Akademie múzických umění

Akademie múzických umění, AMU, škola v Praze, zal. 1945, součásti jsou fakulta Filmová a televizní (FAMU, zal. 1951), Divadelní (DAMU), Hudební (HAMU) a taneční v Praze. Patří k ní školní scény Disk a Loutka a film. studio.