akronym

akronym [řec.], ang. acronym - zkratkové slovo složené z počátečních slabik nebo písmen více slov (Semafor - sedm malých forem; RaJ - Restaurace a Jídelny). V.t. abreviace, zkratka.