Čedok

Čedok, největší č. podnik pro cestovní ruch, zal. 1920 se sídlem v Praze. Název vznikl zkratkou slov Československá dopravní kancelář. V poválečném období do 90. let 20. st. trust podniků Č. zahrnoval gen. ředitelství s odštěpnými závody Správa zahr. cestovního ruchu a Reklama Čedok a zejm. cestovní kanceláře a interhotely v celé tehdejší ČSSR. Zajišťoval služby zahr. i domácího cestovního ruchu, včetně ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb. V 90. letech 20. st. býv. státní podnik Čedok privatizován a postupně se stal největší č. cestovní kanceláří.