Vratislav I.

Vratislav I. z dyn. Přemyslovců, 888 až 13. 2. 921, od 915 č. kníže; syn Bořivoje I. a Ludmily. Třetí hist. č. panovník, vládu nastoupil po smrti svého bratra Spytihněva I. Za V. I. patrně došlo k první expanzi Přemyslovců za hranice Čech (boje s Maďary, snad zal. Vratislav na Odře). Kolem 906 uzavřel sňatek s Drahomírou z kmene Stodoranů (území pozdějšího Braniborska). Otec Václava I. (Svatého).