Drahomíra

Drahomíra, 1.pol. 10.st., česká kněžna, manželka Vratislava I., matka knížat Václava a Boleslava I. Pocházela z kmene Stodoranů. Po zavraždění knížete Václava uprchla.