Slunce

Slunce, ústřední těleso sluneční soustavy, kterou ovládá svou gravitací a dodává jí naprostou většinu energie. Je součástí Galaxie zvané též Mléčná dráha, od jejíhož středu je vzdáleno asi 8 200 parseků a obíhá jej rychl. 220 km/s (1 oběh za 230 mil. roků). Průměr Slunce je 1,4 mil. km (Slunce je více než 100x větčí než Země, která má průměr zhruba 13 000 km), průměrná hustota Slunce 1 410 kg.m3 (ve středu 100 000 kg.m3). Průměrná doba siderické rotace 25,4 dne. Povrchová teplota asi 5 700 K, směrem ke středu stoupá až na 13 mil. K. Za těchto podmínek probíhají termonukleární reakce, při nichž 1 kg vodíku \"shoří\" na 0,993 kg helia a uvolní se energie asi 6,3.1014 J. Celkem S. vyzařuje asi 3,9.1026 W. Patří mezi průměrné hvězdy (abs. vizuální velikost 4,77, zdánlivá -26,8). Množství slunečního záření, které dopadá na atmosféru Země, udává sluneční konstanta. Závisí též na sklonu Země k paprskům (nejvíce záření dopadá do oblasti rovníku, nejméně do polárních oblastí), což určuje podnebí Země. Ve vysoké atmosféře dochází při pohlcování záření k ionizaci atomů a molekul a ke vzniku ionosféry. Celkem Země zachytí asi miliardtinu slunečního záření, což stačí k udržení života. Přímému pozorování je dostupná pouze vnější část S. zvaná atmosféra, skládající se z fotosféry, chromosféry a koróny.