rovník zemský

rovník zemský, rovník zeměpisný, lat. aequator - průsečnice roviny proložené středem Země kolmo k její rotační ose s povrchem zeměkoule.