Výsledky vyhledávání

Heslo nebylo nalezeno. Zkuste následující hesla, nalezená při vyhledávání podobných slov:
Hesla 1 - 15 z 69 nalezených:

 • Tři králové

  Tři králové, křesťanská slavnost 6. ledna Zjevení páně, lid. nazývána Tři králové, někdy…

 • latence

  latence [lat.] 1. skrytost, utajenost; schopnost některých dějů probíhat bez vnějších a patrných změn; 2.

 • laténské období

  laténské období, archeologie období evr. pravěku vyčleněné 1872 Svédem H. Hildebrandem (1842-1913) jako mladší…

 • latenzifikace

  latenzifikace [lat.], zesílení latentního fot. obrazu pomocí slabého rovnoměrného osvitu exponovaného materiálu. Dosahuje…

 • Latina město

  Latina [-tý-], do 1945 Littoria - provinční m. ve stř. Itálii v kr. Lazio v Pontinských bažinách, 21 m n.m.; 107 898…

 • latinka

  latinka, v oblasti lat. písma obecně užívaná moderní psací kurzíva; vyvinula se z human. kurzívy 15.století.

 • Latinská Amerika

  Latinská Amerika, špan. América Latina - souhrnné ozn. amer. států ležících na jih od Rio Grande, jejichž obyv. mluví…

 • latinská literatura středověká

  latinská literatura středověká, vyvíjela se v těsné návaznosti na liter. období antiky (v.t. římská literatura).…

 • latinská literatura středověká, II.

  latinská literatura středověká, II. Latina se již v prvních stoletích n.l. rozštěpila na lit. a mluvenou. Lit. latina…

 • latinská plachta

  latinská plachta, trojúhelníková plachta připevněná k ráhnu svou nejdelší stranou. Stěžeň většinou nesl pouze…

 • latinské císařství

  latinské císařství, feud. státní útvar 1204-6l; jeden ze států vytvořených na území byz. říše po dobytí Konstantinopole…

 • latinské písmo

  latinské písmo, římské písmo - písmo odvozené z řec. prostřednictvím etruského písma kolem 600 př.n.l. Pův.…

 • latinskoamerická hudba

  latinskoamerická hudba, hudba národů Stř. a Již. Ameriky. Vyrostla z tradice hudby indiánské, špan., port. a černošské,…

 • latinskoamerická kinematografie

  latinskoamerická kinematografie, souhrnné ozn. kinematografií zemí Lat. Ameriky. Ojediněle vznikají filmy na území…

 • Latinskoamerické sdružení volného obchodu

  Latinskoamerické sdružení volného obchodu, Asociación Latinoamericana de Libre Commercio, ALALC - mez. vládní organizace…