Čechy území

Čechy, Ozn. podle západoslovanského kmene Čechů, z kterého vzešla dyn. Přemyslovců, tvůrců raně feud. státu s centrem v Pražské kotlině. Přemyslovci dokončili v 10.st. centralizaci celého území Č. (Slavníkovci). Od 11.st. byla postupně připojována k Č. další území, a to buď trvale (Morava, Slezsko), nebo dočasně (Lužice, Míšeň, Kladsko). Během 13.st. byl vytvořen základ feud. polit. útvaru, tzv. zemí koruny české (termín z 1. čtvrtiny 14. století).