Výsledky vyhledávání

Heslo nebylo nalezeno. Zkuste následující hesla, nalezená při vyhledávání podobných slov:
Hesla 1 - 15 z 40 nalezených:

 • zákon komutace

  zákon komutace, log. zákon záměny premis - formule výrokové logiky "jestliže p, pak (jestliže q,

 • zákony kompozice

  zákony kompozice, log . takové zákony, které postihují spojitosti mezi alternativou a implikací: implikuje-li…

 • zamokření půdy

  zamokření půdy, déletrvající převlhčení a snížení aerace půdy, jejichž důsledkem je poškození pěstovaných…

 • Zánik samoty Berghov

  Zánik samoty Berghov, zkuste Zánik samoty Berhof.

 • Zánik samoty Berholf

  Zánik samoty Berholf, zkuste Zánik samoty Berhof.

 • Zánik samoty Berholv

  Zánik samoty Berholv, zkuste Zánik samoty Berhof.

 • záření gama

  záření gama, elmag. záření s velmi krátkou vlnovou délkou (nebo v částicové interpretaci proud fotonů), vznikající…

 • záření kanálové

  záření kanálové, anodové paprsky - proud kladných iontů pohybujících se od anody ke katodě, např. při el. výboji;…

 • záření Země

  záření Země, dlouhovlnné (tepelné) elmag. záření zemského povrchu. Podobně vyzařuje i atmosféra a tok směřující…

 • Zeman Ján

  Zeman Ján , *2. 8. 1926, sl. architekt; od 1977 člen předsednictva ÚV SČSA. Spoluautor projektů: tiskárna v Banské…

 • země území

  země, hist. územní celek; adm. jednotka. Z. se zformovaly zpravidla v období raného a vrcholného středověku; od feud.…

 • zemní konstrukce

  zemní konstrukce, stav . konstrukce postavené ze zemin, popř. hornin. V.t. dopravní stavby; hráz; násep; obsypávka;…

 • zemská zřízení

  zemská zřízení, zákoníky jednotlivých zemí č. feud. státu ze 16.-17.st., jež nahrazovaly zvykové právo obecně…

 • zemský induktor

  zemský induktor, přístroj používaný k abs. měření inklinace. Skládá se z indukční cívky rotující kolem osy.…

 • zemský mír

  zemský mír, landfríd - zákaz rozbrojů a ochrana pořádku a práv. řádu v období feudalismu; vyhlašován…