válka o dědictví polské

válka o dědictví polské, válka o pol. trůn 1733-35; vypukla po smrti saského kurfiřta a pol. krále Augusta II. Silného v důsledku sporu o trůn mezi saským kurfiřtem Augustem III. (podporovaným Ruskem a habsburskou monarchií) a tchánem fr. krále Ludvíka XV. Stanislavem Leszczyńským. Dlouhodobá přítomnost rus. vojska v Polsku způsobila, že fr. vylodění v Gdaňsku skončilo neúspěchem, v jehož důsledku musel Stanislav Leszczyński opustit zemi. Naproti tomu habsburská monarchie, opuštěná brit. a niz. spojencem, neúspěšně čelila tlaku fr.-špan.-sardinských vojsk v Porýní a sev. Itálii. V. o d. p. přinesla Rusku upevnění vlivu na pol.-litevský stát, zatímco habsburská monarchie vídeňským mírem 1735 dosáhla pouze problematických garancí pragmatické sankce.