sýkory

sýkory, též sýkorky, zool. sýkorovití, Paridae - rod drobných ptáků z řádu pěvců. Sýkorky hnízdí v dutinách, snášejí větší počet skvrnitých vajec. V ČR a SR žije např. sýkorka koňadra, sýkorka modřinka, s. babka, s. uhelníček, s. parukářka a s. lužní.