občanské právo obecně

občanské právo, jedno z práv. odvětví v ČR a SR. Předmětem úpravy o. p. jsou především majetkové vztahy a též osobně majetkové a ryze osobní vztahy, vznikající v procesu uspokojování osobních potřeb občanů, v nichž jejich subjekty mají rovné práv. postavení (např. při kupní smlouvě prodávající a kupující).