kosmický prostor

kosmický prostor, mez. právo vesmír na rozdíl od prostoru pozemského. Činnost států při věd. bádání a využití k. p. včetně Měsíce a jiných kosmických těles je předmětem zejm. mez. Smlouvy o kosmu z 1967.