existencialismus

existencialismus, [-izm-] 1. liter. e. se inspiruje u F. M. Dostojevského, F. Kafky a J. Joyce, též u romantiky a dekadence. Předním žánrem e. je filoz. román (A. Camus, J. P. Sartre, S. Beauvoirová), dále tzv. vídeňský román (R. Musil, H. Broch) a absurdní drama (E. Ionesco, S. Beckett). E. ovlivnil i film. tvorbu (M. Antonioni, I. Bergman). 2. filoz. "filoz. existence" - subj. ideal., iracionalistický směr ve filoz. 20.st.; filoz. výraz krajních forem odcizení. Vznikl v Rusku před 1. svět. válkou, v Německu po 1. svět. válce, ve Francii za 2. svět. války, od 60. let 20. st. se šíří v USA. Snaží se odpovědět na otázku, jak má žít intelektuál zbavený některých liberálních iluzí v období dějinných katastrof. E. odmítá osvícenskou a racionalistickou tradici i pozitivismus a navazuje na náb. Kierkegaardův subjektivismus, na A. Schopenhauera, F. Nietzscheho filoz. života a Husserlovu fenomenologii. Staví se proti rozlišování objektu a subjektu, proti objektivitě vědy obhajuje bytí jako existenci, tj. individuální subjektivitu, otřesenou mezními situacemi a prožívanou jako jedinečnou a racionálně nepoznatelnou bezprostřednost. Zdůrazňuje lidskou aktivitu, volbu sebe sama, tj. subjektivně chápanou svobodu. Přibližuje filoz. umění, povyšuje na úroveň základních filoz. problémů stavy úzkosti (o svou svobodu), starosti (o své bytí), ztroskotání a viny, které zveličuje; absolutizuje zároveň odpovědnost člověka za běh dějin. E. je protestem proti konformismu a kompromisnictví. Je nejednotný, štěpí se na náb. e. (N. A. Berďajev, L. Sestov, G. Marcel, Karl Jaspers) a ateistický e. (M. Heidegger, J. P. Sartre, M. Merleau-Ponty, A. Camus), i když ateismus existencialistů je podmíněný, neboť uznání "smrti boha" provází přesvědčení o absurdnosti života bez boha. Někteří představitelé e., jako Sartre a Camus se účastnili protifašist. hnutí odporu. V 60. letech 20. st. se vyznačovaly Sartrovy postoje levicovým radikalismem a extremismem; Jaspers a Marcel byli orientováni liberalisticky, kdežto Heidegger se vyznačoval ostře vyhraněnými konzervativními tendencemi.