absolutní teplota

absolutní teplota, Kelvinova teplota, termodynamická teplota - fyz. zn. T, Θ, teplota měřená v termodynamické stupnici (v kelvinech) od absolutní nuly); T (K) = T (°C) + 273,15.