kelvin jednotka

kelvin (podle brit. fyzika W. Kelvina), zn. K, zákl. fyz. jed. soustavy SI termodynamické teploty; 1 K je 237,15. část termodynamické teploty trojného bodu vody.