Röhmův puč

Röhmův puč, tzv. noc dlouhých nožů akce Hitlerovy kliky v NSDAP proti vedoucím činitelům SA v čele s E. Röhmem 30. 6. 1934. Pod záminkou potlačení chystaného puče byli vyvražděni političtí konkurenti hitlerovců, tzv. levice v NSDAP. Vedle Röhma byli odstraněni jednotkami SS, gestapa a armády (vedenými H. Göringem a H. Himmlerem) další představitelé SA, přední ideolog "levice" G. Strasser, nepohodlní dočasní spojenci hitlerovců (G. Kahr, E. Jung, K. Schleicher) i antifašisté. Touto akcí byla upevněna nacist. diktatura a odstraněny některé rozpory s předními monopolisty (F. Flick, G. Krupp, H. Schacht, A. Thyssen), znepokojenými soc. demagogií levého křídla nacistů.