Maurové

Maurové, 1. v Evropě ve starověku a středověku ozn. pro obyv. sev. a sz. Afriky (Maghrib, Mauretánie); 2. ve Španělsku od 8.st. ozn. muslimských obyv. Pyrenejského poloostrova a západní části severní Afriky. V.t. moriskové.