Španělsko stát

Španělsko, Španělské království, špan. Reino de España - stát v jz. Evropě na Pyrenejském poloostrově a ostrovech Kanárských a Balearských, též špan. exklávy na severoafr. pobřeží; 504 782 km2, 40,5 mil. obyv. (2007) srov. 38,71 mil. obyv. (1984), Španělů (Katalánců, Galicijců, Basků, Aragonců, Kastilců); věřící jsou řím.-kat. náb.; úřední jazyk španělština, v auton. oblastech jazyky místní (např. katalánština apod.), hl. m. Madrid. - Pobřeží polostrova je málo členité, kromě sz. části polostrova u Atlantské oceánu. Největší část Š. tvoří náhorní plošina 700-900 m n. m., nad ní vystupují na S Kantaberské, ve středu Kastilské a Iberské pohoří, na jihu Sierra Morena, Andaluské pohoří a Sierra Nevada (hora Mulhacén, 3 478 m n.m.). Nížiny podél pobřeží a řek. Hl. ř. Duero s přítoky, Tajo, Guadiana, Guadalquivir s přítoky, Ebro s přítoky (Aragón, Segre), Miño aj. Řeky vodné v zimním období, na S jsou využívány energeticky, na J pro zavodňování. Podnebí ve vnitrozemí suché s kontinentálními prvky, na atlantském pobřeží mírné oceánské, u Středozemního moře subtrop. středomořské. Průměrná teplota ledna 4-12 °C, července 23-29 °C; srážek 300-500 mm, v horách na záp. pobřeží 1 000 mm roč. Středomořské rostlinstvo, vždyzelené porosty macchie, krokový dub, oliva, tráva halfa, lesy listnaté, v horách jehličnaté, hlavně na severu; keře a křovinatý porost kryjí 45% území. Z živočistva dikobraz, ženetka, hlodavci, králík, magot, kamzík, kozorožec, rys, ryby. - Ochrana přirody: 8 nár. párků a 20jiných chráněných území o celkové rozloze 3 954 km2, tj. 0,8% území je nár. park a biosférická rezervace Coto Donana, 773 km2, v ústí řeky Guadalquivir v Andalusii. 7 biosférických rezervací, největší La Sierras de Cazorla y Segura, 1 900 km2, a Ordesa-Vinamala, 514 km2. - Ložiska kamenného uhlí, lignitu, rud železa, uranu, olova, zinku, cínu, manganu, mědi, wolframu, titanu, rtuti, síry, soli, ropy. - Š. je prům. a zeměd. stát se silným vlivem zahr. investic v prům. i zeměd. Prům. se podílí 29% na hrubém domácím prodkuktu (HDP), zeměd. 4%; prům. zaměstnává 30% ekon. činného obyvatelstva, zeměd. 5%. Sektor služeb se podílí 67% na HDP, ve službách pracuje 65% ekon. činného obyv. Význ. je prům. těžební (rtuť - 1. místo na světě, pyrity - přední místo v Evropě, rudy uranu, olova, zinku; uhlí, ropy, soli), energetiky, hut. (železo, ocel, neželezné kovy, hliník), stroj., automobilový, loďařský, el.tech., elektroniky, petrochem., chem., plastických hmot, zbrojní, pap. a celulózy, sklář., keramiky, kožedělný, text., oděvní. V souvislosti s výstavbou roste prům. stav. hmot, cementárenský; všestranný je potr., vin., konzervárenský, lihovarnický, tukový. Význ. turistický ruch. - V zeměd. je většina půdy ve vlastnictví velkých majitelů; obdělávaná půda tvoří asi 40% plochy; nutné zavodňování. Pěstuje se pšenice, kukuřice, ječmen, rýže, tech. plodiny (řepa cukrová, slunečnice, tabák, brambory, bavlník), olivy (přední světový producent olivového oleje), citrusy (přední svět. vývozce), vinná réva, ovoce, zelenina, ořechy (vlasšské i lískové), jedlé kaštany, korkový dub. Chov skotu, prasat, ovcí, koz, mul, drůbeže, koní. Lov ryb. - Dop. procháyí intenzivním rozvojem. Žel. (25 000 km), silniční (5 500 km), nám. a ř. (mez. přístav Barcelona, další Bilbao, Cartagena, Valencia, Cádiz), let. (mez. letiště Barajas u Madridu a v dalších městech). - Vývoz rud olova, pyritů, dop. prostředků, lodí, strojů a přístrojů, olivového oleje, korkové kůry, citrusů (valencijské pomeranče), vína, rybích a ovocných konzerv; dovoz paliv, rud železa, stroj. a prům. výrobků, chem. surovin, potravin. Měna: 1 euro = 100 centů (do 1999 1 peseta = 100 centimů). - Státní zřízení: konstituční monarchie, hlavou státu král, koruna je dědičná v mužské i ženské linii bourbonsko-anjouvské dyn. Zákonodárným orgánem Kortesy, složené z poslanecké sněmovny a senátu. Polit. strany: Španělská socialistická dělnická strana (PSOE), Lidové spojenectví, Demokratický a sociální střed, Baskická národní strana (PNV n. EAJ), Katalánská demokratická konvergence (CDC), Lidová strana (PP) atd. - Admin. se Š. děli na 50 provincií, 17 autonomních oblastí (comunidades autonomas - Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares - Baleárské ostrovy, Canarias - Kanárské ostrovy, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna - Katalánsko, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco - Baskicko) a 2 autonomní města (ciudades autonomas - Ceuta, Melilla). Autonomní města Ceuta a Melilla spolu s třemi malými ostrovz (Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas a Penon de Velez de la Gomera) jsou spravována přímo centrální vládou země a nacházejí se ve středozemním moři podel marockého pobřeží. - V.t. Španělsko správní rozdělení.