I will check

I will check, sth./someone ang. [aj wil ček] - zkontroluji něco/někoho. V.t. check obecně, check brake.