check obecně

check ang. [ček], 1. kontrola, kotrolovat; např. check list či checklist - seznam úkonů ke kontrole. Hov. nesp. čeština čekovat - kontrolovat; zčekuj to n. zčekni to - zkontroluj to. 2. amer. pravopis pro cheque - šek, účet. V.t. check brake, I will check.