-tomie

-tomie [řec.], též -tomia - protnutí; ve složeninách ozn. pro chirurgické otevření tělní dutiny nebo orgánu, např. laparotomie - otevření břicha, kraniotomie - otevření lebky, gastrotomie - otevření žaludku.