chirurgie

chirurgie [řec. cheir, ruka, ergein, pracovat], obor, který k léčeni nemocí a úrazů užívá mech. působení na tkáně a orgány. Vedle porodnictví je ch. nejst. odvětvím lék., jak o tom svědčí kosterní pozůstatky zhojených zlomenin a trepanací z doby před 20 až 25 tisíci lety. Předpokladem vzniku moderní ch. byly především poznatky patol. anat. v 19. st., která mohla těžit z pitevních nálezů, objev anestézie a zavedení antisepse a asepse.