Ženské světové hry

Ženské světové hry, Ženské olympiády - mez. sport. soutěže pořádané ve čtyřletých obdobích 1922-34. 1921 ustavena na popud ČSR Mez. federace ženských sportů (organizací pověřen Svaz házené). Pův. název Ženské olympiády změněn 1924 na 3. kongresu federace v Paříži; první Ž. s. h. konány 1922 v Paříži (lehká atletika, volejbal, házená, basketbal), 1926 (Göteborg), poslední 1934 (Londýn). Pak se ženy účastní olympiád. Po 2.svět. válce bylo další pořádání her zastaveno díky zpřístupnění olympijských her ženám.