olympijské hry

olympijské hry, OH též někdy Olympiáda - a) starověké (antické), vrcholné sport. soutěže ve starém Řecku. Název dle střediska Olympia na Peloponésu, kde se konaly jednou za 4 roky k poctě boha Dia od 776 př.n.l. do 393 n.l. V době přípravy a konání her (tj. asi 3 měsíce) se vyhlašoval obecný mír mezi řec. kmeny