"protekcionismus ofenzívní"

"protekcionismus ofenzívní", protekcionismus ochraňující před zahraniční konkurencí vyspělá průmyslová odvětví s vysokým stupněm koncentrace a monopolizace výr.; jeho cílem je pronikat s využitím dumpingu na zahr. trhy.