zoologická zahrada

zoologická zahrada, též ZOO - zařízení určené k chovu divokých zvířat, a to buď v klecích a voliérách, nebo volně na velkých prostranstvích v podmínkách připomínajících přír. prostředí. ZOO ukazuje různotvárnost světa zvířat, umožňuje studovat živá zvířata, jejich chování a životní cykly, propagovat ochranu přírody. V ZOO se podařilo zachránit některé vymírající nebo v přírodě již vymřelé druhy zvířat (zubr, kůň Převalského). V některých ZOO se provádí i aklimatizace zvířat. - Nejst. ZOO. byla zal. v Egyptě asi 1500 let př.n.l.; v Evropě se první ZOO objevily v 18.st. ve Vídni (zal. 1752), Madridu (1774), Paříži (1793). V souč. je na světě okolo 957 ZOO. V ČR nejstarší ZOO zal. v Plzni (1901) a v Liberci (asi 1904).