zkujňování

zkujňování, ocelářský výrobní pochod; způsob výr. oceli v hut. peci, při kterém se z roztavené kovové vsázky odstraňují některé prvky úplně (fosfor, síra) nebo částečně (uhlík, křemík, mangan) tak, aby vznikla ocel žádaného chem. složení. Z. se podle druhu použité pece dělí na pochody martinské, konvertorové a z. v el. pecích. Podle chem. složení vyzdívky je zkujňování zásadité nebo kyselé.