zahrada getsemanská

zahrada getsemanská, Getsemane - olivová zahrada na úpatí Olivetské hory, na V od Jeruzaléma za potokem Cedron. Podle bibl. podání oblíbené místo Ježíše Krista a jeho učedníků, kam se Kristus uchýliI po poslední večeři k modlitbě na osamělém místě. Místo, kde se nacházela jeskyně, z níž vyšel Kristus údajně vstříc žoldnéřům po Jidášově zradě, a skála, kterou podle pověsti v poslední noci svého pozemského života skrápěl krvavým potem. Na západod getsemanské jeskyně stojí bazilika hrobu Marie bohorodičky.