z Jevišovic

z Jevišovic Jindřich, řečený Suchý Čert, pol. 14.-zač. 15.st., č. šlechtic. Ve službách mor. markraběte Prokopa působil na zač. 15.st. jako voj. hejtman ve Znojmě.