z Hradce rod

z Hradce,č. šlechtický rod, větev rodu Vítkovců, objevující se zač. 13. st. (1205). Páni z Hradce získali statky v jihových. Čechách a střediskem jejich panství se stal hrad a později m. Jindřichův Hradec. Rod vymřel 1604.