z Hazmburka rod

z Hazmburka, č. šlechtický rod, vzešlý z rozrodu Buziců v poslední čtvrtině 13.st. V první čtvrtině 14.st. se Hazmburkové rozdělili do několika větví, usedlých v sev. Čechách. Nejdéle žila větev kostelecká, která vymřela 1663. z Hazmburka Vilém, 1399 - 1436, č. kat. šlechtic; 1420 se zmocnil Slaného, později prostředkoval jednání mezi kališníky a Zikmundem Lucemburským. z Hazmburka Zajíc Zbyněk viz Zajíc z Hazmburka Zbyněk.