z Benešova Tobiáš

z Benešova Tobiáš, viz Tobiáš z Benešova - †1296, od 1278 pražský biskup; zvolen 15. 11. po smrti Přemysla II. Otakara, zasadil se v období interregna (bezvládí) o částečnou pacifikaci země, společný postup č. šlechtické obce (sněm 1281) a o odchod Braniborů z Čech. Po návratu Václava II. odpůrce Záviše z Falkenštejna; 1289-90 spolu s příslušníky svého rodu (Benešovici) v boji s Vítkovci, kteří vyplenili biskupské statky v již. Čechách. Náhradou obdržel od Václava II. pro pražské biskupství práv. výsady a několik vítkovských vesnic.